Is de prothese volledig terugbetaald door de mutualiteit?


Een totale heupprothese is volledig terugbetaald door het RIZIV (mutualiteit).

Een resurfacing is niet altijd terugbetaald. Wanneer je ouder bent dan 55 jaar is de prothese sowieso NIET volledig terugbetaald. (1200 euro).

Een andere afhankelijke is de grootte van de prothese. Indien de prothese te klein is (<52mm kop) dan is er ook geen volledige terugbetaling voorzien.

+ There are no comments

Add yours