Is kinesietherapie noodzakelijk na een totale heupprothese?


Na een THP via de voorste toegangsweg mag u kinesitherapie opstarten na ontslag uit het ziekenhuis. Initieel mag kinesitherapie enkel gericht zijn op gangrevalidatie en mobilisatie zonder weerstand. Geforceerde oefeningen zijn in de eerste weken niet aangewezen. Geforceerde rotaties zijn eveneens afgeraden.

+ There are no comments

Add yours